A lehető legegyszerűbb könyvelés

Ön elmélyült számviteli ismeretek híján is könyvelheti vállalkozását 

 

D E M O

 

Teljesítmények a vevők és szállítók naplóban

Teljesítmények

A gyakran előforduló gazdasági eseményekről kontírozási sablonokat, más szóval teljesítményeket hozhatunk létre.

E sablonok tartalmazzák a főkönyvi számlát, az ÁFA mozgásnemet és az ÁFA kulcsot.

A könyvelés során e teljesítményekre hivatkozva az alkalmazás elvégzi a kontírozást például a vevők vagy a szállítók naplóban.

Bank és pénztár

Bank

Ha kimenő vagy bejövő számla kifizetését könyveljük, elegendő a kifizetett számla számára hivatkoznunk.

A számlaszám ismeretében a program felajánlja a számla aktuális folyószámla egyenlegét, a partnert, valamint a főkönyvi számlát, amelyen a vevővel szembeni követelés vagy szállítóval szembeni tartozás elő lett írva.

Ha egyéb ki- vagy befizetést könyvelünk (pl. munkabér), a bankban és a pénztárban is segítségül hívhatjuk a kontírozási mintákat (teljesítményeket).

Tárgyi eszközök

Teljesítmények

Az alábbi eseményeket kezelhetjük:
  - aktiválás,
  - értékhelyesbítés,
  - terv szerinti leírás,
  - terven felüli leírás,
  - átvezetés 1-es számlaosztályon belül,
  - átvezetés üzemkörön kívülre,
  - visszavezetés üzemkörön belülre,
  - átvezetés készletre,
  - visszavezetés készletről,
  - kivezetés.

Ha olyan eseményt könyvelünk, amely hatással van az elszámolandó terv szerinti leírásra (pl. kivezetés hó közben), a program automatikusan elszámolja az időarányos terv szerinti leírást.

Ha olyan eseményt könyvelünk, amely hatással van a hátralévő leírási tervre (pl. terven felüli leírás), a leírási tervet a program önállóan módosítja.

Automatikus könyvelések

Bank

Devizás kimenő vagy bejövő számla kifizetését könyvelve a banki kivonat vagy pénztárbizonylat mentésekor a program önállóan elszámolja az árfolyamkülönbözeteket.

Ha kimenő vagy bejövő számlán megadunk egy elszámolási időszakot, az alkalmazás az időbeli elhatárolást is automatikusan könyveli.

Analitikus könyvelés

Bank

Az alábbi bontásban végezhetünk analitikus könyvelést:
  - főkönyvi számla,
  - partner (vevők és szállítók napló),
  - bankszámla és pénztár (bank és pénztár napló),
  - cikkszám (vevők és szállítók napló),
  - teljesítmény (a gazdasági esemény rövid leírása),
  - ÁFA mozgásnem és ÁFA kulcs,
  - tárgyi eszköz (vevők, szállítók és tárgyi eszköz napló),
  - szerződés,
  - dolgozó (pl. munkabér),
  - üzletkötő,
  - szervezeti egység (költséghely),
  - tevékenység (költségviselő).

Könyvelőirodáknak

Bank

Ön e program segítségével számviteli szolgáltatások teljes körét nyújthatja családi, kis- és középvállalkozások számára.

Több céges könyvelés:
Tetszőleges számú céget könyvelhet, mindegyiket saját számlarenddel és az egyes cégekre szabott kontírozási mintákkal.

Online szolgáltatások:
Az alkalmazás bárhonnan elérhető programtelepítés nélkül, ezért az Ön ügyfelei naprakész információkhoz juthatnak hozzá az interneten keresztül.

Tovább adható szolgáltatások:
A számlázás és a házipénztár kiszervezhető. Ha Ön a számlázásra és a házipénztár kezelésére jogosultságot ad ügyfeleinek és gondosan felépíti a kontírozási mintákat, az ügyfelek maguk könyvelik a vevők és a pénztár naplót. Így e két naplót Önnek csak felügyelnie kell.

A számlázás és a házipénztár kiszervezését nem követjük nyomon, külön díjat vagy költséget ezért nem számítunk fel.